+31 648737707 info@praktijkvaas.nl

Kirsten

Orthopedagoog

Ravaasna

Mijn naam is Kirsten Zuurbier en ik ben werkzaam als orthopedagoog. Hierbij werk ik met kinderen en hun omgeving, waarbij ik samen met kinderen, ouders en eventuele andere betrokkenen probeer bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind. Ik doe diagnostisch onderzoek en voer verschillende behandelingen uit. Met als doel: inzicht geven en het kind weer in zijn kracht zetten.

Verder ben ik werkzaam als leerkracht binnen het primair onderwijs. Vanuit mijn werk als leerkracht heb ik ervaren dat het gedrag van het kind onlosmakelijk is verbonden met de context waarbinnen het kind zich beweegt. Deze contextuele benadering zet ik in bij mijn werk als orthopedagoog.

Ik help ouders/verzorgers en kinderen graag verder. Zodat er weer meer ruimte komt voor ontspanning, plezier en ontwikkeling.

De taken die ik kan uitvoeren zijn:
– diagnostiek;
– behandeling.

Met het oog op de combinatie orthopedagogiek en het werken als leerkracht:

– hulp bij het leren plannen, structureren en het omgaan met huiswerk;

– meedenken met leerkrachten met het oog op handvatten voor in de klas.